ROZPIS 

9.ročník tradičního závodu-“BUŘT cup“
15. Jihomoravská liga v  orientačním běhu

závod systému Rankingu  s koeficientem 1.0 a veřejný závod

 
Pořádající orgán:      Jihomoravská oblast ČSOS

Pořádající subjekt:   SK Radioklub Blansko (RBK)

Datum:                      pátek  28.. října 2011

Centrum závodu:      Veselice, Podvrší  „49°23'24"N 16°42'19"E

Druh závodu:            Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným

                                   pořadím kontrol a intervalovým startem

Kategorie :                 DH10, D/H12, D/H14, D/H16, D/H18,

D/H21C, D/H21D, D/H35, D/H45, D/H55,P (příchozí), HDR (rodiče s dětmi), předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu JmO  pro závod na klasické trati.

Přihlášky :                 Do neděle 23. října 2011 ,prostřednictvím přihlašovacího systému obhana na této adrese:  http://www.obhana.cz/prihlasky/menu.asp

                                    Výjimečně na jaroslavjalovy@email.cz

Startovné :                 Žactvo,., HDR, a P 40,-Kč, ostatní 80,- Kč, splatné při prezentaci,nebo na účet 135625518/0300 v.s.číslo klubu dle adresáře.          Pozdní přihlášky do nalosování startovky ( 26.10. 19.00hod.)za zvýšené startovné 150%. Později omezeně v rozsahu vakantů za 200% ceny (kromě HDR a P).

Informace o závodě: na stránce www.rbk.wz.cz, nebo 724712183( Jaroslav Jalový)

Časový sled:              Prezentace:     9.00 – až 10.00
                                   Start 00  = 10.30 , intervalově
                                  
 Systém ražení:          elektronické SI , požadavek na zapůjčení uvést v přihlášce

Mapa:             Palava,, podzim 2009, měřitko 1:15000 kategorie HD21, ostatní

1:10000, ekvidistance 5m,mapový klíč ISOM2000, mapovali - Lenhart, Chromý, Rajnošek a další,mapy budou vodovzdorně upraveny změny na postupech dokresleny

Terén:            Středoevropský s množstvím vegetačních detailů

                       
Vzdálenosti:   Centrum – start                      do 600 m 
                        Centrum – cíl                         do200m

                        Centrum – parkoviště             0 - 500m

 

Předpis:                     Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích pokynů JmO.

 

Protesty:        Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Milan Jalový, Vrchlického 1a, 67801 Blansko

 

Občerstvení: na shromaždišti po doběhu šťáva (za chladného počasí  teplý čaj),
                        V místě shromaždiště restaurace se základním sortimentem. Po závodě
                        samoobslužné opékání špekáčků na ohýnku


Funkcionáři závodu:            Milan Jalový   - hlavní rozhodčí
                                               Jaroslav Jalový - ředitel závodu
                                                Milan Jalový   - stavitel tratí

 

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti ČSOS   12.září 2011