INFORMACE A POKYNY

pro  

11.ročník tradičního závodu-“BUŘT cup“
1. Jihomoravská liga v  orientačním běhu

závod systému Rankingu  s koeficientem 1.0 a veřejný závod

 
Pořádající orgán:      Jihomoravská oblast ČSOS

Pořádající subjekt:   SK Radioklub Blansko (RBK)

Datum:                      sobota  13. dubna 2013

                   Centrum závodu:        Rudka u Kunštátu, výletiště

Druh závodu:            Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným

                                   pořadím kontrol a intervalovým startem

Funkcionáři závodu:            Milan Jalový   - hlavní rozhodčí
                                   Milan Henek - ředitel závodu
                                   Michal Henek - stavitel tratí

Parkování :                Podél komunikace v obci, buďte ohleduplní a nestůjte na travnatých a nezpevněných plochách, neomezujte místní ve výjezdu, dbejte pravidel silničního provozu

 

Časový sled:  Prezentace:     9:00 – až 10:00
                        Start 00  = 10:30 , intervalově

                        Uzavření cíle 15.00

 

                        Kategorie HDR a P mají možnost startovat kdykoliv v čase 0-60, startují ze                   samostatného koridoru, čas startu orazí v startovací kontrole.

                        Trať HDR je nefáborkovaná

 

Vyhlášení výsledků: 13:30, první tři v žákovských kategoriích a HD21C

Systém ražení: elektronické SI, při poruše SI kontroly oražte náhradní políčka v mapě

 

Mapa:             Kříb stav 2010, revize porostů velmi omezeně 04/2013 měř. 1:10000, ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM2000, mapoval Karel Truhlář, mapy budou vodovzdorně upraveny.

                                   Kategorie H21C má výměnu mapy, ale obě mapy jsou v jednom obalu.

 

Terén:            středoevropský, hustá síť komunikací, převážně jehličnatý les, v severní části hustá síť melioračních rýh, v jižní části skalní tvary

Vzdálenosti:   Centrum – start                      700 m 
 Centrum – cíl                        0 m

                        Centrum – parkoviště             0 – 500 m

 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích pokynů JmO. pro rok 2013

 

Protesty:        Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Milan Jalový, Letohradská 7d, 17000 Praha

 

Jury:              budou osloveni Pavel Ptáček (BBM), Radim Kheil (PBM), Radovan                                Čech (TBM)

 

Převlékání závodníků: V centru závodu omezeně. Využijte vlastních dopravních prostředků.

 

WC:  V centru

 

 

Občerstvení: na shromaždišti po doběhu šťáva.
                        V místě shromaždiště občerstvení se základním RBK sortimentem, možnost                    zakoupení špekáčků a samoobslužné opékání na ohýnku

 

Správný směr přejí

pořadatelé z RBK

 

 

 

 

 

 

V centru závodu bude stánek firmy SANASPORT. Na místě budou odborníci nápomocni s výběrem typologicky správné běžecké obuvi INOV-8 na orientační běh se speciální slevou. K dispozici bude také platební terminál s možností platby kartou a diagnostické zařízení Termic-M na diagnostiku došlapu.