POKYNY

sobota 1. února 2014

“Hromniční trápení“

Pořadatel:                        SK Radioklub Blansko (RBK) ve spolupráci s DDM Blansko

                           Michal Henek – stavba tratí

                                       Jaroslav Jalový – ředitel závodu

                                       Milan Jalový – hlavní rozhodčí
Datum:                            sobota 1.února 2014
Shromaždiště:                   DDM, Údolní 2, Blansko,  GPS 49°21'24.779"N, 16°39'8.276"E,

                                       Prezentace, WC, omezené možnosti převlékání – využijte svoje auta

                                       Zákaz vstupu do budovy v obuvi s hřeby
Parkování :                              Na přilehlých komunikacích a na sídlišti, dodržujte pravidla silničního

                                                    provozu

Mapa:    Blansko – Písečná2014, 1:5000,  revize leden 2014
              
interval vrstevnic 2,5 m
               Upozornění: Při tisku map pro kategorie H19 a D19 Radimovi nějak stávkovala tiskárna.  Na mapě se objevily
           občasné bílé fleky. Doporučujeme proto běžet s buzolou.

                
Terén:   Sídliště, kousek lesa
Kontroly:          Kontroly SI +lampion umístěny podle aktuálních možností, zavěšeny, položeny, v ideálním případě ve stojanu.
Po průchodu cílem závodník orazí cílovou kontrolu a  je povinen neprodleně vyčíst čip, platí i pro ty, kteří závod nedokončili. Vyčítání čipů bude v místě prezentace.

 

Informace o závodě pro účastníky veřejných kategorii:        

Závod je lehce obtížný, lze volit jednoduché postupy. Daný počet  kontrol je třeba obejít v předepsaném pořadí.Průchod kontrolou si závodník zaznamená do svého čipu. Instrukce o způsobu ražení obdrží závodníci  na startu. Start kategorií  HDR a P je podle vlastní volby  v čase 0-60, domluvíte si na stratu.

 

Časový rozvrh:   9.30  - 10.00    prezentace
           10.30               zahájení startu
           13.00               vyhlášení výsledků 

Vzdálenosti:     start…150 m
                       cíl  … 0 m

Občerstvení:         Po doběhu čaj, na shromaždišti dále limo, pivo, párečky,

                                                               speciální Blanenský pančovaný svařák s proměnným
                                                              obsahem sloučeniny CH3CH2OH, kterýžto je nepřímo úměrný
                                                              venkovní  teplotě
         

 

! Upozornění ! :

! Všichni závodnicí startují na vlastní nebezpečí  !
Závod probíhá  i po veřejných komunikacích a za normálního provozu!!

Dbejte zvýšené opatrnosti !!! Zákaz přelézání plotů !

Mrzne, místy zledovatělý povrch , klouže to.