ROZPIS 

12.ročník tradičního závodu-“BUŘT cup“
4. Jihomoravská liga v  orientačním běhu

mistrovství Jihomoravské oblasti na klasické trati

veteraniáda Jihomoravské oblasti na klasické trati

závod systému Rankingu  s koeficientem 1.02 a veřejný závod

 
Pořádající orgán:      Jihomoravská oblast ČSOS

Pořádající subjekt:   SK Radioklub Blansko (RBK)

Datum:                      sobota  3. května 2014

Centrum závodu:      Karolín, táborová základna DDM Blansko , 49°24'28.6"N, 16°39'53.9"E

Dopravní doporučení: Na silnici 1/43 se v obci Lipůvka opravuje křižovatka. Směr na Blansko je uzavřen a na Svitavy omezen. Doporučujeme vyrazit z Brna dříve, nebo volit trasu přes Vranov a Blansko, vyhnete se kolonám.

Parkování :                Postupně na vyhrazených místech v obci, buďte ohleduplní dbejte pokynů pořadatelů. Prostory pro parkování jsou omezené a na kontrolu se chystá městská policie.

Druh závodu:            Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným

                                   pořadím kontrol a intervalovým startem

Kategorie :                 DH10, D/H12, D/H14, D/H16, D/H18,

D/H21C, D/H21D, D/H35, D/H45, D/H55,H65,P (příchozí), HDR (rodiče s dětmi ), předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu JmO  pro Mistrovství oblasti na klasické trati.

Pro účely postupu na M-ČR na klasické trati budou v rámci kategorií D21C a H21C samostatně hodnoceni závodníci věkem příslušející do kategorií D20 a H20.

 

Kategorie HDR je fáborkovaná

 

Časový sled:  Prezentace:    9.00 – až 10.00
Start 00  = 10.30 , intervalově, kategorie HDR a P mají možnost startovat kdykoliv v čase 0-60, startují ze samostatného koridoru, čas startu orazí v startovací kontrole.

                        Uzavření cíle  15.00

                        Kategorie HDR je fáborkovaná

 

Vyhlášení výsledků: 13.30, první tři v žákovských kategoriích a HD21C, ostatní kategorie

vítězové


Systém ražení:
elektronické SI, při poruše SI kontroly označte náhradní políčka v mapě

 

Mapa:             KAROLÍN stav  03/2014, E=5m, mapový klíč ISOM2000, měř. 1:15000 kategorie (H18,H21C, D21C a H35), měř.1:10000 ostatní kategorie. Mapoval Zdeněk Rajnošek, tisk CCB, mapy budou vodovzdorně upraveny

Terén:            Středoevropský s množstvím vegetačních detailů

Popisy kontrol: Budou na mapě. V omezeném množství i na prezentaci.

 

Vzdálenosti:   Centrum – start                      800 m 
 Centrum – cíl                        300m

                        Centrum – parkoviště             0 - 700m

 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích pokynů JmO. pro rok 2014"

 

Protesty:        Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Radek Brodecký Husova 6, 67801 Blansko

 

Jury:              budou osloveni Pavel Ptáček(BBM), Radim Kheil (PBM), Libor

Adámek (ABM)

 

Převlékání závodníků: V centru závodu omezeně. Využijte vlastních dopravních prostředků.

 

WC:  V centru

 

 

Občerstvení: na shromaždišti po doběhu šťáva.
                        V místě shromaždiště občerstvení se základním RBK sortimentem, možnost                    zakoupení špekáčků a samoobslužné opékání  na ohýnku

 

Správný směr přejí

pořadatelé z RBK