ROZPIS 

12.ročník tradičního závodu-“BUŘT cup“
4. Jihomoravská liga v  orientačním běhu

mistrovství Jihomoravské oblasti na klasické trati

veteraniáda Jihomoravské oblasti na klasické trati

závod systému Rankingu  s koeficientem 1.02 a veřejný závod

 
Pořádající orgán:      Jihomoravská oblast ČSOS

Pořádající subjekt:   SK Radioklub Blansko (RBK)

Datum:                      sobota  3. května 2014

Centrum závodu:      Karolín, táborová základna DDM Blansko , 49°24'28.6"N, 16°39'53.9"E

Druh závodu:            Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným

                                   pořadím kontrol a intervalovým startem

Kategorie :                 DH10, D/H12, D/H14, D/H16, D/H18,

D/H21C, D/H21D, D/H35, D/H45, D/H55,H65,P (příchozí), HDR (rodiče s dětmi ), předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu JmO  pro Mistrovství oblasti na klasické trati.

Pro účely postupu na M-ČR na klasické trati budou v rámci kategorií D21C a H21C samostatně hodnoceni závodníci věkem příslušející do kategorií D20 a H20.

Přihlášky :                 Do pondělí 28. dubna 2014 ,prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS, na stránce www.oris.orientacnisporty.cz

                                    Výjimečně na jaroslavjalovy@email.cz

Startovné :                 Žactvo,., HDR, a P 40,-Kč, ostatní 80,- Kč, splatné při prezentaci,nebo na účet 135625518/0300 v.s.číslo klubu dle adresáře.          Pozdní přihlášky do 1.5. 16.00hod za zvýšené startovné 150%. Později omezeně v rozsahu vakantů za 200% ceny (kromě HDR a P). Půjčovné SI čipu 40,-Kč

Informace o závodě: na stránce http://radioklub.blansko.net nebo 724712183( Jaroslav Jalový)

Časový sled:  Prezentace:     9.00 – až 10.00
                        Start 00  = 10.30 , intervalově
                        Systém ražení: elektronické SI, požadavek na zapůjčení uvést v přihlášce

 

Mapa:             KAROLÍN stav  03/2014, E=5m, mapový klíč ISOM2000, měř. 1:15000 mistrovké kategorie (HD16,HD18,HD21), měř.1:10000 veteraniáda a ostatní kategorie. Mapoval Zdeněk Rajnošek, tisk CCB, mapy budou vodovzdorně upraveny

Terén:            Středoevropský s množstvím vegetačních detailů

 

Vzdálenosti:   Centrum – start                      do 800 m 
 Centrum – cíl                        do300m

                        Centrum – parkoviště             0 - 500m

 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích pokynů JmO. pro rok 2014"

 

Protesty:        Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Radek Brodecký Husova 6, 67801 Blansko

 

Občerstvení: na shromaždišti po doběhu šťáva (za chladného počasí  teplý čaj),
                        V místě shromaždiště občerstvení se základním sortimentem. Po závodě
                        samoobslužné opékání špekáčků na ohýnku


Funkcionáři závodu:            Radek Brodecký R3 - hlavní rozhodčí
                                               Jaroslav Jalový - ředitel závodu
                                                Milan Jalový R3 - stavitel tratí

 

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti ČSOS