POKYNY

13.ročník tradičního závodu-“Buřt cup“

5. Jihomoravská liga v  orientačním běhu

závod systému Rankingu s koeficientem 1 a veřejný závod
Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOS
Pořádající subjekt: SK Radioklub Blansko (RBK)
Datum: sobota 2. května 2015
Centrum závodu: Karolín, táborová základna DDM Blansko , 49°24'28.6"N, 16°39'53.9"E
Parkování Pro přijíždějící nejdříve je vyhrazeno parkování přímo v areálu-bude se vybírat parkovné 20,-Kč/auto. Potom postupně na vyhrazených místech v obci zdarma, buďte ohleduplní dbejte pokynů pořadatelů. Prostory pro parkování jsou omezené a na kontrolu se chystá městská policie.
Druh závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Kategorie:

DH10N, DH10, D/H12, D/H14, D/H16, D/H18, D/H21C, D/H21D, D/H35, D/H45, D/H55, H65, P(příchozí), HDR(rodiče s dětmi), předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu JmO

Kategorie HDR je fáborkovaná

Upozornění:
 • Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 • Všechny kategorie (kromě žákovských a několika veteránských) přebíhají v průběhu závodu dvě málo frekventované silnice 3.třídy. Při přebíhání těchto komunikací dbejte zvýšené opatrnosti.
 • V lese probíhá intenzivní těžba a po řádění vichřice je spousta polomů. Některé takto vznikající paseky a nové průseky nejsou v mapě.
 • Časový sled:
  Prezentace: 9.00 – až 10.00
  Start 00 = 10.30 , intervalově, kategorie HDR a P mají možnost startovat kdykoliv v čase 0-60, startují ze samostatného koridoru, čas startu orazí v startovací kontrole.
  Uzavření cíle 14.30
  Vyhlášení výsledků: 13.30, první tři v žákovských kategoriích a HD21C, ostatní kategorie vítězové
  Systém ražení: elektronické SI, při poruše SI kontroly označte náhradní políčka v mapě
  Mapa:
  • LENČÁK, E=5m, mapový klíč ISOM2000
  • měř. 1:15000 kategorie (H18,H21C, D21C a H35)
  • měř.1:10000 ostatní kategorie
  • Mapoval Karel Truhlář (03/2015) Zdeněk Rajnošek (03/2014), tisk CCB
  • mapy budou vodovzdorně upraveny
  Terén: Středoevropský s množstvím vegetačních a prostorových detailů. V severní části kameny a rozmanité skalní útvary.
  Popisy kontrol: Budou na mapě a samoobslužně v centru.
  Vzdálenosti:
  Centrum – start 500 m
  Centrum – cíl 100 m
  Centrum – parkoviště 0 - 500m
  Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích pokynů JmO. pro rok 2015
  Protesty: Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Jakub Šesták, Dvorská 86, 67801 Blansko
  Jury: budou osloveni Pavel Ptáček(BBM), Radim Kheil (PBM), Libor Adámek (ABM)
  Převlékání závodníků: V centru závodu omezeně. Využijte vlastních dopravních prostředků.
  WC: V centru
  Mytí: V centru umývárny se sprchami
  Občerstvení:

  na shromaždišti po doběhu šťáva.

  V místě shromaždiště občerstvení se základním RBK sortimentem, možnost zakoupení špekáčků a tradiční samoobslužné opékání na ohýnku

  Správný směr přejí pořadatelé z RBK