ROZPIS

13.ročník tradičního závodu-“Buřt cup“

5. Jihomoravská liga v  orientačním běhu

závod systému Rankingu s koeficientem 1 a veřejný závod
Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOS
Pořádající subjekt: SK Radioklub Blansko (RBK)
Datum: sobota 2. května 2015
Centrum závodu: Karolín, táborová základna DDM Blansko , 49°24'28.6"N, 16°39'53.9"E
Druh závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Kategorie : DH10N, DH10, D/H12, D/H14, D/H16, D/H18, D/H21C, D/H21D, D/H35, D/H45, D/H55, H65, P(příchozí), HDR(rodiče s dětmi), předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu JmO
Přihlášky :

Do pondělí 27. dubna 2015, prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS, na stránce www.oris.orientacnisporty.cz

Výjimečně na jaroslavjalovy@email.cz

Startovné : Žactvo,., HDR, a P 40,-Kč, ostatní 80,- Kč, splatné při prezentaci,nebo na účet 135625518/0300 v.s.číslo klubu dle adresáře. Pozdní přihlášky do 29.4. 19.00hod za zvýšené startovné 150%. Později omezeně v rozsahu vakantů za 200% ceny (kromě HDR a P). Půjčovné SI čipu 10,-Kč
Informace o závodě: na stránce radioklub.blansko.net nebo 724712183( Jaroslav Jalový)
Časový sled:
Prezentace: 9.00 – až 10.00
Start 00 = 10.30 , intervalově
Systém ražení: elektronické SI, požadavek na zapůjčení uvést v přihlášce
Mapa:
  • KAROLÍN stav 03/2015, E=5m, mapový klíč ISOM2000,
  • měř. 1:15000 kategorie (HD21 ,H35),
  • měř.1:10000 ostatní kategorie.
  • Mapovali Zdeněk Rajnošek, Karel Truhlář, tisk CCB,
  • mapy budou vodovzdorně upraveny
Terén: Středoevropský s množstvím vegetačních detailů
Vzdálenosti:
Centrum – start do 800 m
Centrum – cíl do 300m
Centrum – parkoviště 0 - 500m
Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích pokynů JmO. pro rok 2015
Protesty: Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Jakub Šesták, Dvorská 86, 67801 Blansko
Občerstvení: na shromaždišti po doběhu šťáva (za chladného počasí teplý čaj), V místě shromaždiště občerstvení se základním sortimentem. Po závodě samoobslužné opékání špekáčků na ohýnku
Funkcionáři závodu:
Jakub Šesták R3 hlavní rozhodčí
Jaroslav Jalový ředitel závodu
Milan Jalový, Jaroslav Jalový R3 stavitel tratí

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti ČSOS